Název SK Roudnice,z.s.

30.04.2015 11:25

Kvůli novému občanskému zákoníku se museli na valné hromadě schvalovat nové stanovy. Nutností byla i změna názvu (přípona z.s.- zapsaný spolek). Z debaty a hlasování na valné hromadě nakonec vzešlo, že název se změní na SK Roudnice,z.s. Toto označení má v naší obci historickou tradici. V období kolem 2. světové války hrál fotbalový tým SK Roudnice na velmi dobré úrovni nechanickou župu. Nové stanovy (tím i nový název) museli projít schválením v rejstříku u Krajského soudu, což se v těchto dnech stalo. Nový název se bude používat od nové sezóny 2015/2016.

Zpět