Klub

Předseda klubu: Josef Klapka
Sekretář klubu: Tomáš Rejl
Pokladník: Michal Vítek
 
   Znak klubu:

 

 

  Historie a další informace:

Tělovýchovná jednota Sokol Roudnice byla založena v roce 1919. V roce 1999 u příležitosti 80. výročí založení TJ Sokol nám byly starostou obce slavnostně předány do užívání nové kabiny. Kabiny vybudovala obec v letech 1998 – 1999. Na stavbě se členové a příznivci podíleli brigádnickou prací především – elektroinstalace, rozvod vody, odpady, venkovní fasáda a veškeré úpravy okolí kabin.

Naší hlavní náplní je sportovní činnost. V současné době máme 4 mužstva. A mužstvo dospělých působí v 1. A třídě krajské soutěže. B mužstvo dospělých již několik let působí v okresní soutěži. Družstva starších a mladších elévů působí v okresních soutěžích této věkové kategorie.

Každoročně – na pouť – (druhý víkend v červenci) pořádáme Velký pouťový turnaj dospělých. Turnaj probíhá v sobotu – po odehrání všech zápasů proběhne vyhlášení výsledků a předání Putovního poháru vítězi a dalších hodnotných cen oceněným. Turnajový den je zakončen Pouťovou zábavou v Přírodním divadle. V neděli odpoledne je Pouťový turnaj elévů a v podvečer sehraje utkání Stará garda Roudnice s některým z atraktivních soupeřů z okolí.

Na zahájení a ukončení fotbalové sezóny pořádáme posezení pro hráče, jejich manželky a příznivce jednotlivých družstev.

K naší činnosti máme k dispozici areál Přírodního divadla (majitel obec) s hrací plochou. Areál včetně jeho okolí pravidelně udržujeme. V poslední době se naše brigádnická činnost soustředila na dobudování zázemí fotbalového hřiště (objekt občerstvení, tribuna, okolí fotbalových kabin, nové zábradlí a lavice a další). Každoročně na jaře pořádáme sběr starého železa. Na podzim roku 2008 byl na hřišti vybudován automatický zavlažovací systém.

V létě roku 2014 bylo slavnostně otevřeno Minihřiště s UMT 3. generace  o rozměru 20x40m. Na Valné hromadě 1.3.2015 byla schválena změna názvu klubu na SK Roudnice,z.s.

  Fotbalový areál: