Pozvánka na Valnou hromadu SK Roudnice v neděli 6.března

26.02.2016 13:27

 POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU SK ROUDNICE,z.s.

 neděli 6.března 2016 od 16.00 hodin v hospodě „U Formana“.

Program Valné hromady:

 1. Zahájení VH

 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele VH

 3. Schválení programu

 4. Schválení jednacího a volebního řádu VH

 5. Zpráva revizní komise za rok 2015

 6. Zpráva o hospodaření za rok 2015, rozpočet na rok 2016

 7. Hodnocení činnosti 2015, plán činnosti 2016

 8. Hodnocení jednotlivých mužstev trenéry

 9. Diskuze

 10. Schválení usnesení VH

 11. Závěr

za VV SK Roudnice,z.s.

předseda Josef Klapka

Zpět