Vedoucí týmu

Vedoucí týmu

Libor Pavlíček 

Tel: 603 908 584

e-mail: libor.pavlicek@hkzabradli.cz